1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Geno sitt høringsinnspill til Næringskomiteen

Lesetid: ca 1 min

Tirsdag 1. juni kl.10.15 var jordbruksavtalen på høring i Stortingets Næringskomite, og Geno v/adm.dir. Kristin Malonæs fikk 3 min taletid.

Bilde av Kristin Malonæs ved siden av en okse i fjøset på Store Ree.
Kristin Malonæs (adm. dir. Geno) i fjøset på Store Ree. Foto: Rasmus Lang-Ree

Du kan lese hele høringsinnspillet fra Geno her

Vårt klare råd til næringskomiteen er derfor å investere mer i landbruket – det vil lønne seg

  1. Etabler et 13 årig investeringsprogram for investeringer innenfor melkeproduksjonen, gjennom utvidelse av de årlige investeringsrammene innenfor IBU midlene til Innovasjon Norge med kr 600 millioner kroner ekstra i 13 år.
  2. Sikre en inntektsopptrapping for bonden som gjør at flere forbli i næringen, og Norge kan ta ut det store verdiskapingspotensialet som ligger innenfor Bioøkonomien.

Oppfølgingsspørsmål under høringen

Geno fikk også oppfølgingsspørsmål. Gimse fra Høyre spurte om hva landbruket kan lære av Geno og hva politikerne kan gjøre for oss. Sandtrøen fra AP spurte om konsekvenser for Geno hvis mange melkebruk med båsfjøs ikke lykkes.

Kristin Malonæs svarte at Geno er et resultat av landbruket med felles engasjement og innsats gjennom samvirkemodellen og ikke minst Kukontrollen. I avlen trengs store input av informasjon for de over 70 ulike egenskapene vi avler for på NRF-kua, og vi trenger mange dyr for å bevare kraften i avlsarbeidet.