Geno på internasjonal konferanse om avl på røde melkekuraser

Geno deltok på International Red Dairy Breed Conference i Tallinn 2.-4. juli. Konferansen samler representanter fra selskaper som driver med avl på røde melkekuraser rundt i verden.

Bilde av avlssjef Håvard Tajet som står ved et lite høyt bord og holder innlegg
Leder for avl, forskning og utvikling i Geno, Håvard Tajet holder innlegg om Geno sitt avlsarbeid. Foto: Shutterbytes by Michele Hamilton.

Geno SA har verdens største populasjon i sitt avlsarbeid, og leder for avl, forskning og utvikling Håvard Tajet, holdt innlegg på konferansen om Geno sitt avlsarbeid og resultater fra dette.

Arena for de røde raser

Viking Rød, med representanter fra både Finland, Sverige og Danmark har den nest største populasjonen, og øvrige land som var representert på konferansen var Australia, New Zealand, Skottland, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Avlsledere på IRDBF-kongress 2023.jpg
Delegater som brenner for avl på røde melkekuraser. Fra venstre: Russell Tocker fra New Zealand, Graeme Hamilton fra Australia, Havard Melbo Tajet fra Geno, Morten Hansen fra Danmark og Lorenz Engelbrecht fra Tyskland.

God deltakelse fra Geno

Konferansen hadde hovedfokus på avlsarbeid og kvalitet i dette, ny teknologi og muligheter fremover. Fra Geno deltok styreleder Vegard Smenes, administrerende direktør Kristin Malonæs, leder for forskning og utvikling Håvard Tajet og daglig leder i Geno Global, Kate Stai.

Deltakere_IRDBFkonferanse_2023.jpg
Alle delegatene samlet på felles bilde. Foto: Shutterbytes by Michele Hamilton.