Geno og "Hans"

Geno har vært, og er fortsatt, i ekstra beredskap på våre anlegg på Store Ree, Sletten og Øyer på grunn av situasjonen rundt ekstremværet Hans.

Lågen har steget kraftig siste døgnet og det er vann helt inn til fjøsveggen på testingsstasjonen på Øyer. Foto: Simon Kvasnes Reisvaag, Geno.

Det er ingen direkte utfordringer for dyr og drift på hverken Store Ree eller på Sletten, men på Øyer er vi nå i høy beredskap på grunn av vannstand i Lågen.

Vann inn til fjøsveggen

Lågen har steget kraftig siste døgnet, og det er vann helt inn til fjøsveggen på testingsstasjonen på Øyer. Dette er over nivået i 1995.

Kjeller.jpg
Grunnvann kommer inn i kjelleren og det jobbes med å pumpe det ut. Foto: Simon Kvasnes Reisvaag, Geno.

Det jobbes med å pumpe ut vann fra kjelleren under kontordelen, der grunnvann kommer inn. Vannet har også nådd opp til plansiloen. Viltgjerdet, som ble satt opp for å øke biosikkerheten vår, har tatt skade, men dette er en bagatell i den store sammenhengen. – Det er ingen utfordringer med dyrenes sikkerhet, beroliger Margrete Nøkleby,  leder for forsyningskjeden i Geno SA. - Vi krysser fingrene for at NVEs prognoser stemmer og at flomtoppen er nådd.

Plansilo.jpg
Vannet har nådd opp til plansiloen. Foto: Simon Kvasnes Reisvaag, Geno.
Gjerde.jpg
Skade på viltgjerdet som går rundt testingsstasjonen. Foto: Simon Kvasnes Reisvaag, Geno.

En alvorlig situasjon

Direktør Kristin Malonæs bekrefter at Geno har fulgt tett på situasjonen.

- Geno har fulgt situasjonen rundt "Hans" siden søndag kveld, og vårt fokus har vært å sikre våre ansatte, ivareta dyra og våre anlegg på best mulig måte, sier Kristin Malonæs, direktør i Geno

- Vi står både som bønder, bedrifter og privatpersoner i en alvorlig situasjon. Mine tanker går til alle berørte av ekstremværet, sier Kristin Malonæs, direktør i Geno SA. - Geno har fulgt situasjonen rundt "Hans" siden søndag kveld, og vårt fokus har vært å sikre våre ansatte, ivareta dyra og våre anlegg på best mulig måte. For vår del er vi nå i en alvorlig situasjon ved vårt anlegg på Øyer. De ansatte legger ned en formidabel innsats for å ivareta sikkerheten for dyra våre i fjøset der. Vi følger situasjonen tett, og håper at flomtoppen er nådd og at vannet vil trekke seg tilbake.

Les om våre anlegg og kontorer i Geno.

Les mer om ekstremværet på NVE sine sider.