1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Første eliteokseuttak i 2021

Lesetid: ca 3 min

I årets første eliteokseuttak er det plukket ut 22 NRF-eliteokser. Disse sendes ut med sædruta fra og med 1. februar.

Bilde av NRF-eliteoksen 12121 Myrvold fra oppdretter Marit Myrvold og Jon-Kristian Munkeby, 7890 Namsskogan.
En av nykommerne på elitelisten er 12121 Myrvold fra oppdretter Marit Myrvold og Jon-Kristian Munkeby, 7890 Namsskogan. Foto: Jan Arve Kristiansen

Femten av disse har vært tilgjengelig fra november/desember, mens sju er helt nye. Alle er født i 2019 (fra januar til september), og de er da mellom 1,3 og 2 år gamle.

Om utvalget

Utvalget varierer fra 23 til 37 i samla avlsverdi, og avspeiler avlsmålet ved at de er sterkest på de egenskapene som har høyest vekt. På egenskapene «melk» og «jur» er gjennomsnittlig indeks henholdsvis 117 og 118. Ingen av oksene i gruppa har indekser lavere enn henholdsvis 104 og 107 for disse to egenskapene.

Ni av oksene i gruppa er kolla denne gangen, hvorav en er homozygot kolla.

Det er stor spredning på slektskap i denne gruppen. Det er 17 ulike fedre, 16 ulike morfedre og 20 ulike mormorsfedre til oksegruppen. Dette er viktig for å unngå innavl, og sikres gjennom både innkjøp av kalver til Geno og utvalget av eliteoksene.

Kjente genetiske defekter

Alle dyr som genotypes testes også for noen kjente genetiske defekter. BTA12 (fruktbarhetsdelesjonen) og AH1 (dødfødsel) har vært på denne lista ei stund. Ingen av disse oksene er bærere av noen av disse.

Det er imidlertid oppdaget en ny defekt på kromosom 8 (BTA8H) som gir omløp. Oksen 12099 Hillagurra er bærer av denne. Som med de andre genetiske defektene oksene testes for, får denne defekten kun virkning hvis dyret får det den både fra mor og far.

Geno avlsplan sjekker at det ikke planlegges uheldige kombinasjoner med denne oksen, der kua også er bærer. Dette er enkelt å sjekke for kyr som er genotypa. Dersom kua ikke er genotypa, unngås kombinasjoner der far til kua er bærer.

Tilgjengelig sædlager

Flere av oksene har et lite lager av sæd og må begrenses i bruk. Først og fremst gjelder dette 12103 Kvarme som, i tillegg til å ha et lite lager, er slaktet. Denne er derfor kun tilgjengelig for bestilling i Genos nettbutikk, og sendes ikke ut med sædruta.

12121 Myrvold, 12128 Skrapavoll og 12131 Dolmseth P har blitt satt med lav bruksprosent i Geno Avlsplan. Disse kommer derfor kun opp 1-2 ganger i de fleste besetninger.  

Tre av oksene presenteres som kampanjeokser, og koster dermed 100 kr mindre enn de andre oksene. Dette gjelder 12095 Aalmo P, 12103 Kvame og 12115 Harbo. Disse tre oksene er plukket ut av litt forskjellige årsaker.

12095 Aalmo P er den eneste tilbudsoksen som er med fra forrige periode, og vi ønsker å fortsette med den på kampanje. 12103 Kvame har et lite sædlager som vi har lagt ut til spesialbestilling. Dette er en god okse der de produserte dosene som finnes bør utnyttes. 12115 Harbo har lav avlsverdi, men er med fordi den representerer spennende slektskap, og den har en fin profil.

Utvalget av spermvital er som følger: 12088 Grande P, 12095 Aalmo P, 12096 Romundstad, 12104 Kverneggen P, 12113 DAlsegg, 12114 Hagemoen P,12115 Harbo,  12116 SAusvatn PP, 12119 Helland P, 121124 Nybråten P, 12128 Skrapavoll, 12133 Snopestad og 12138 Mikkelsgar.

For kjønnsseparert sæd har vi tilgjengelig sæd av 12097 Aardal, 12099 Hillagurra, 12101 Flostrand P, 12106 Lynum P, 12107  Lonnum og 12108 Buaasen ET . Vi håper å få produsert kjønnsseparert sæd av 12114 Hagemoen etterhvert.

Her finner du oversikt over alle NRF-eliteoksene fra februar 2021

Hans Storlien presenterer NRF-eliteokser fra februar 2021

Video der Hans Storlien går igjennom okseutvalget i eliteokseuttak 1-2021

Se filmen på Youtube