Forbedret resultat ved genotyping av tvillinger

Lesetid: ca 2 min

Vi har tidligere frarådet helt fra å genotype tvillinger/flerlinger på grunn av lav sikkerhet. Etter økt erfaring med ørevevsprøver ser vi nå at denne sikkerheten ikke blir så lav som fryktet, selv om den fortsatt er noe lavere enn hos andre dyr. 

Bilde av tvillingkalver
Shelby og Thomas er tvilllingsøsken etter oksen 12002 Snuggerud. Foto: Marita Lervik

Da vi startet med genotyping basert på DNA fra øreprøver så hadde vi ikke nok kunnskap til å vite om dette ville løse problemet. Vi valgte derfor å opprettholde anbefalingen om ikke å genotype tvillinger.

 

Nå er ca. 2500 tvillingkalver genotypet, og det ser ut til at problemene vi observerte har blitt betydelig redusert etter overgangen til genotyping på ørevevsprøver, selv om de ikke er blitt helt borte. Muligens forårsakes dette av at øreprøvene ofte har spor av blod i seg. Genotyping av tvillinger gir derfor trolig genomiske avlsverdier med noe lavere sikkerhet sammenlignet med andre dyr, men bedre enn først antatt.

 

Genotypingen vil dog ikke avdekke om kvigekalver født som tvilling med oksekalver har Freemartin syndrom (er ufruktbare).

Hvorfor genotype tvillinger?

Når tvillingkvigekalver blir født og registrert i Kukontrollen, får de tildelt en avlsverdi som baserer seg på et gjennomsnitt av mor og far. De får derfor den samme avlsverdien. Unntaket er hvis den ene er født kollet, mens den andre er født med hornanlegg. Grunnen til det er at kollethet er tillagt en økonomisk verdi i avlsmålet.

 

Ved å genotype tvillingsøstre, og alle andre kvigekalver i besetningen, får man kartlagt hva slags egenskaper de faktisk har arvet fra sine foreldre. Det kan være stor forskjell mellom helsøsken. Ved å genotype får man derfor god hjelp til å gjøre riktige valg med tanke på hvilke dyr en bør satse videre på.

Vi har sett eksempel på tvillingsøsken der den ene har endt opp med en genomisk avlsverdi på 9 og tvillingsøster endte opp med en genomisk avlsverdi på 18. Egenskapsprofilene vil naturligvis også kunne være helt forskjellige for de to kalvene, hvilket vil kunne ha betydning for hvilke okser de senere settes opp med i Geno Avlsplan. Eksemplet viser hvor viktig det er å genotype alle kvigekalver, slik at utvelgelsen av dyr til påsett og det påfølgende oksevalget blir så presist som mulig.

Utlisting av kalv til Geno ved tvilling/trilling

Selv om resultatene er sikrere enn først antatt, lister vi fortsatt ikke ut tvillinger eller trillinger til genotyping, hverken for seminokseemner eller kviger til embryoproduksjon. Det øyeblikket det registreres en flerlingfødsel blir kalvene automatisk fjernet fra utlistingen, og det blir ikke sendt ut materiell for genotyping av kalven.

 

Les mer om genotyping av hunndyr her

Tvillinger/flerlinger hos storfe

Hos storfe, sammenlignet med andre husdyr som gris og sau, medfører drektigheter med flere fostre noen ekstra utfordringer. I de aller fleste drektigheter med flere fostre hos storfe deler fostrene blodbaner. Dette fører til en utveksling av blod og blod-stamceller mellom tvillingene/flerlingene. En godt kjent konsekvens av dette er at kvigekalver som er født som tvilling med en oksekalv ofte har Freemartin syndrom, som gjør dem ufruktbare. En annen konsekvens, som folk ofte ikke tenker på, er at blodprøver fra tvillingkalver inneholder blodceller som stammer fra begge individene. De er blodkimærer. Dette gjør at genotyping av tvillingkalver basert på DNA fra blod, ikke gir avlsverdier som reflekterer dyrenes reelle avlsverdier.