Folkets favoritt 2020 – 12027 Storflor

Lesetid: ca 1 min

I starten av oktober ble den aller første avstemningen for prisen «folkets favoritt» holdt. Årets vinner er 12027 Storflor fra oppdretter Odd Magne og Karoline Storflor.

Bilde av 12027 Storflor fra oppdretter Karoline og Odd Magne Storflor, 7520 Hegra. Foto: Jan Arve Kristiansen
12027 Storflor fra oppdretter Karoline og Odd Magne Storflor, 7520 Hegra. Foto: Jan Arve Kristiansen

Alle statuttene i Geno ble gjennomgått da embryo ble en del av avlsopplegget. I dette arbeidet så vi behovet for en ny pris som kan involvere alle med avlsinteresse, og der alle får å si sin mening om hvilken okse de mener har vært best. Avlsstatuetten gis til oksen med høyest avlsverdi, men det er ikke alltid det er denne oksen som er mest populær i fjøset.

Årets vinner ble offentliggjort på høstmøtene som ble holdt uke 43 og 44. Vinneren er 12027 Storflor fra oppdretter Odd Magne og Karoline Storflor på Kilnes gård på Hegra i Trøndelag. 12027 Storflor var også med og kjempet om avlsstatuetten for 2019, men tapte med noen desimaler. Det er derfor gledelig at denne oksen ble Folkets favoritt!

 

Karoline og Odd Magne Storflor. Foto Ann-Magrit Lerfald

Karoline og Odd Magne Storflor. Foto Ann-Magrit Lerfald

Totalt var det 403 som stemte på folkets favoritt og 12027 Storflor fikk hele 88 stemmer og dermed 7 stemmer mer enn andreplassen, som var 12064 Jo-Onstad P med 81 stemmer.

 

Les mer om 12027 Storflor og Kilnes gård i reportasjen «Målrettet avl resulterte i toppokse» i Buskap 5-2020.

Statutter for «folkets favoritt»

Eliteokseutvalget nominerer 10 okse-kandidater blant de fire siste eliteokseutvalgene til prisen. Prisen deles ut én gang per år.

Avstemmingen på beste NRF-okse foregår digitalt, og resultatet offentliggjøres på høstmøtene.

Premie til oppdretter tildeles i det geografisk aktuelle høstmøtet.

Premien er diplom og fem doser valgfri REDX™– kjønnsseparert NRF-sæd.