Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Endring i nummerserier

Som følge av endringer i nummerserier hos Mattilsynet, har vi endret noen av våre nummerserier for inseminører. Endringen ble gjort mandag 8. mai.

Bilde av kvige på sommerbeite
Foto: Eva Husaas

Denne endringen gjelder eierinseminørene (inseminørnummer 4200-4999) og seminteknikerne (inseminørnummer 2000-2999).

Fra fire til fem siffer

Endringen er at disse seriene har fått et 4-tall lagt til i starten av nummeret. Disse inseminørnumrene vil altså ha fem siffer i Geno sine systemer. Resten av nummeret forblir uendret.

Ingen praktisk betydning for kundene

Denne endringen vil ikke ha noen praktisk betydning for våre kunder, annet enn at inseminørnummeret er litt annerledes. Beholdernummer forblir også uendret i første omgang.