Endelig innstilling – valg av årsmøteutsendinger 2020

Lesetid: ca 1 min

Det har ikke kommet inn noen alternative forslag til innstilling på årsmøteutsendinger. Derfor står denne uforandret.

Her finner du enkel innstilling på valg av årsmøteutsendinger (PDF)

Her finner du innstilling på valg av årsmøteutsendinger med presentasjon av kandidater (PDF)

 

Hvordan foregår valget?

Valg av årsmøteutsendeinger holdes fra 16. november-1. desember. Alle medlemmer mottar da en link til valget via e-post. Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har èn stemme.

Slik gjennomfører du valget:

1. Les mottatt e-post fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)

2. Trykk på lenken i e-posten for å avgi din stemme

3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. Her har du tre muligheter:

  • Stemme på alle årsmøteutsendingene. Da huker du av på alle
  • Stemme på bare noen av årsmøteutsendingene. Da haker du kun av på de du ønsker å stemme på. Resten blir da registrert som blanke stemmer
  • stemme blankt på alle. Da huker du av på dette alternativet

4. Til slutt har du mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig.

5. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det kommer en del påminnelser underveis i valgperioden og vi håper flest mulig går inn og stemmer!

Lurer du på noe angående valg av årsmøteutsendinger? 

Ta kontakt med Genos Valgkomitè