Digitalt medlemsmøte om genteknologi og presisjonsavl

Onsdag 12. april ble det gjennomført et felles digitalt møte for alle medlemmer i Norsvin og Geno. Det ble blant annet opplyst om hva genteknologi innebærer og informert om hva som skjer på dette området fremover. Se møtet i opptak.

 

Innledere:

  • Sigrid Bratli fra NCE Heidner Biocluster
  • Eli Grindflek fra Norsvin
  • Håvard Tajet fra Geno

Sted: Teams 
Dato: 12.april 
Klokka: 19.30 – 21.00 

Møtet var åpent for medlemmer og andre interesserte.

Dersom du ikke hadde anledning til å delta i møtet kan du se det i opptak her.

Bakgrunn for møtet

Den 8.mars 2023 hadde Geno og Norsvin felles styremøte med genteknologi og genredigering som diskusjonssak. Det vil komme en offentlig utredning (NOU) om endringer av genteknologiloven der blant annet genredigering vil få en vesentlig plass. Det jobbes på flere “arenaer” for å få fram viktige synspunkter på denne teknologien før lanseringen av NoU-en. I styremøtet holdt Sigrid Bratli fra NCE Heidner Biocluster et kort innlegg der hun tok opp viktige faglige og politiske problemstillinger knyttet til denne teknologien.

Kristin Malonæs og Olav Eik-Nes har også hatt en felles kronikk i Nationen hvor de tar til orde for mer liberale regler for genredigering for å kunne ta i bruk nye metoder innen avl. Det har også blitt stilt et skriftlig spørsmål til landbruksministeren om temaet.