Digitalt årsmøte 2021 i gang

Lesetid: ca 3 min

Genos årsmøte er nå godt igang. Her finner du utdrag fra Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet. Hele talen, samt talen til adm.dir. Kristin Malonæs kan lastes ned som PDF.

bilde av Adm. Dir. Kristin Malonæs og styrelder Jan Ole Mellby.
Fra venstre: Adm. dir. Kristin Malonæs og styrelder Jan Ole Mellby. Foto: Turi Nordengen

Her er utdrag fra Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet:

Velkommen til Geno sitt digitale årsmøte for 2021, både utsendinger og gjester. Jeg skulle selvfølgelig ønsket at vi kunne hatt dette årsmøtet med fysisk tilstedeværelse, men det setter smitteregler for covid -19 en stopper for. Derfor må vi gjøre det beste ut av det med denne digitale løsningen. 

Vi har lagt bak oss et meget spesielt år. Jeg tror ingen kunne forutse hvordan et virus med navn covid-19 har forandret Kari og Ola sitt levemønster. Den 12. mars i fjor stengte Norge ned for første gang. Nå ett år senere er vi i gang med den 3. smittebølgen av denne pandemien og mye av Norge er stengt ned igjen. 

Hva har dette gjort med Geno og oss eiere? Heldigvis har vi en evne til å fokusere på muligheter og hva vi kan få til, og ikke grave oss ned i det som ikke er mulig. Vi ble tidlig kategorisert som samfunnsmessig viktig, en annerkjennelse i seg selv. Men mange begynner å bli slitne av å ikke kunne gjøre som man ønsker til en hver tid, vi leter etter energipåfyll i hverdagen. Folkehelseinstituttet sier det er lysere utsikter, kanskje på sensommeren, når fleste har blitt vaksinert. Det er håp! 

I Geno har heldigvis produksjonen og daglig drift vært mulig å gjennomføre. Uansett hvor du er ansatt i Geno, så henger «alt sammen med alt» og derfor en stor takk fra meg og styret og eierne for jobben dere ansatte gjør hver dag.  

Samtidig vil jeg også takke alle eierne som har stilt opp og produsert norsk mat og drikke av topp kvalitet hver dag. På grunn av pandemien, med innføring av stengte grenser, med andre spisemønstre i familien, mer hjemmekontor og minimalt med reiser mm, har vi fått muligheten til å øke produksjonen vår.    Jeg opplever at vårt omdømme som matprodusenter er styrket. Bevisstheten om norsk matproduksjon, produsert på norske resurser har fått økt fokus, men lønnsomheten vår henger etter, dessverre. 

På årsmøtet i fjor ble dere kjent med vår nyansatte administrerende direktør Kristin Malonæs. Hun startet opp 1. mars i fjor etter at Lars Skramstad, vår økonomiansvarlige, hadde vikariert i overlappinga mellom Sverre Bjørnstad og Kristin. Kristin har nå funnet seg godt til rette, selvfølgelig utfordrende for henne med liten mulighet til å treffe eiere og ansatte fysisk.  

I fjor har vi revidert strategien for Geno fram mot 2023. Det var naturlig med ny administrerende på plass, at vi tok en gjennomgang av vår strategi, dette i samspill med styret. Det er arbeidsredskapet for både styre og ledelse. Her ligger kundeinnsikt nasjonalt og internasjonalt, gode analyser av omverden, alt for at Geno skal lykkes med å opprettholde en sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Det har vært en god involvering fra de ansatte, styret og også tillitsvalgte gjennom høstmøter. Strategien fram mot 2023 ble vedtatt av styret på siste styremøte i 2020. Den nye strategien la opp til reorganisering av selskapet og de fleste brikkene med personressurser er nå på plass. Kristin kommer inn på dette i sin redegjørelse til årsmøte. 

Se opptak av livesending som ble sendt på facebook nedenfor: