Bionova til Innlandet

Lesetid: ca 1 min

I dag ble det klart at administrasjonen for Bionova blir lagt til Innlandet, nærmere bestemt Brumunddal.

Bilde av kyr som spiser fra grønne fôrkar
I dette fjøset måles både fôropptak og utslipp av metangass. Geno ønsker å avle for en mer fôreffektiv, klimavennlig ku. Foto: Espen Solli

Regjeringen har nå foretatt et endelig valg i forhold til plassering av Bionova. Dette ble i dag offentliggjort på en pressekonferanse i Brumunddal, der både finansminister Trygve Slagsvold Vedum og landbruksminister Sandra Borch deltok.

Argumentasjonen for plasseringen er blant annet knyttet til nærhet til forsknings- og kunnskapsmiljøene i Innlandet. I en kommentar fra administrerende direktør i Geno, Kristin Malonæs, sier hun følgende:

– Vi i Geno er svært glade for etableringen av Bionova. Dette blir et viktig verktøy for bondens klimaarbeid og for Geno sitt arbeid med avl for mer bærekraftig melkeproduksjon, hvor vårt avlsarbeid for redusert metanutslipp fra melkekua og ei mer fôreffektiv ku står veldig sentralt.

Hva er Bionova?

Hovedformålet med Bionova er at det skal være et verktøy for å bidra til klimatiltak i landbruket. Bionova skal også bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien knyttet til jordbruk, skogbruk og havbruk.

Regjeringen har tidligere bedt om innspill til Bionovas kjerneoppgaver og organisering, der blant annet Geno har bidratt med sine innspill.

Geno ønsker Bionova velkommen til Innlandet, og ser fram til å kunne bidra i utviklingen av en bærekraftig melkeproduksjon framover.

Les mer om saken på NRK her