Bærekraftkua i Europeisk forum for husdyravl

Lesetid: ca 1 min

NRF har lenge avlet for bærekraft. Det har blitt lagt merke til. Europeisk forum for husdyravl tok kontakt med Geno da de skulle ha seminar om klimaambisjoner i avlsarbeid.

bilde av ku på beite.
Foto: Lars Martin Bøe

Fredag 11.12.20 får derfor klimakua oppmerksomhet i dette forumet. I et webinar skal avlsforsker Karoline Bakke Wethal og stipendiat Kirsti Winnberg fortelle om både fortidens suksess og framtidens ambisjoner for klimavennlig og bærekraftig avl.

Kombinasjonsku

Med sitt brede avlsmål har NRF blitt en frisk og fruktbar kombinasjonsku som produserer godt. Dette har positive virkninger på klimautslippene. Når den produserer godt med både melk og kjøtt, kan man fordele utslippene på to produktgrupper heller enn én. Når kua i tillegg har færre sykedager (god helse) blir den mer ressurseffektiv.  Dette har norske bønder fått til gjennom et innovativt og fremoverlent avlsmål i avlssamvirket.

Det norske landbruket har kuttet i sine utslipp med 5% siden 1990. Deler av disse utslippsreduksjonene er resultatet av effektiviseringen i avlsarbeidet. Når landbruksnæringa har forpliktet seg til ytterligere kutt gjennom klimaavtalen, er det viktig at vi jobber enda mer med klima og bærekraftstiltak.

Metanutslipp og fôreffektivitet

Pågående prosjekter i Geno handler om både metanutslipp og fôreffektivitet – to egenskaper som henger tett sammen. Dette fordi metanutslipp også er et energitap fra fôret. Forskning viser at kyr som slipper ut mindre metan også er mer fôreffektive.  Ved å satse på disse egenskapene i avlen kan derfor NRF bli både mer klimavennlig og effektiv på en og samme tid. Da sparer bonden penger og ressurser samtidig som belastningen på klimaet blir lavere. Vinn-vinn med andre ord.

Meld deg på

Webinaret holdes fredag 11. desember kl. 10.00-11.30

Programmet for webinaret finner du her

Bilde av Karoline Bakke Wethal
Karoline Bakke Wethal, Avlsforsker Geno.
Foto: Aurora Hannisdal

kirsti-winnberg.jpg
Kirsti Winnberg, stipendiat NMBU.
Foto: Nathalie Bjørneby