Avlsverdi kontra det man ser i fjøset

Lesetid: ca 2 min

Av og til kan en oppleve at avlsverdien ikke alltid stemmer med det en ser i fjøset, også etter man har genotypet dyret og fått resultater.

Bilde av kvige med GS-merke på beite
Når et dyr genotypes vil sikkerheten på avlsverdien øke betraktelig og en vil ha større forventninger til at avlsverdien og indeksene gjenspeiler det som kua presterer. På bildet ser dere 502 Fortuna etter 11892 Nedrebo. Hun har en GS avlsverdi på 23 og skal kalve 31.mai med 12073 Alme. Foto: Geno

Det er fort gjort å se på avlsverdien man får etter å ha genotypet dyret som en fasit. Dette blir derimot ikke helt riktig.  

Avlsverdi og potensiale

Avlsverdien sier noe om hvor gode gener dyret har som kan arves videre. Når man har genotypet dyret blir avlsverdiene vesentlig sikrere. 

Avlsverdi og indeks for enkeltegenskaper sier dermed noe om hva slags potensiale dyret har til å prestere innenfor de ulike egenskapene.  Det er derimot flere faktorer som påvirker hvordan dyret faktisk presterer, som biologiske effekter og miljøeffekter. Derfor må potensialet som kommer frem i avlsverdi og indekser hentes ut ved hjelp av miljøet rundt. Ei ku med høy indeks for melkeytelse presterer ikke med mindre hun får riktig fôring.  

Det kan også være biologiske effekter ved dyret som spiller inn. Slike effekter får vi ikke avslørt hverken ved genotyping eller avlsverdiberegning. Et eksempel på en biologisk effekt kan være mangelfull nedgiving. Dyret kan ha høy indeks for melkeytelse, men likevel ikke prestere fordi slike biologiske effekter slår inn og gjør at kua ikke klarer å gi ned melka si.  

Økt sikkerhet med genotyping

Når et dyr genotypes øker sikkerheten på avlsverdien betraktelig, og en vil ha større forventninger til at avlsverdien og indeksene gjenspeiler det som kua presterer. Igjen, så kan biologiske og miljøeffekter også spille inn og påvirke hvordan dyret presterer både positivt og negativt.

Eldre dyr har lavere avlsverdi

Alder på dyret har også betydning når en skal se på avlsverdien. Avlsverdien til et dyr blir beregnet ut fra gjennomsnittet i populasjonen til enhver tid. Avlsframgang gjør at gjennomsnittlig avlsverdi øker i populasjonen, og derfor reduseres avlsverdiene til eldre dyr. Hvis eldre dyr hadde hatt samme avlsverdi som kalver født i dag, betyr det at vi ikke har hatt noen avlsframgang.

Viktig å legge miljøet til rette for dyras genetiske potensiale

I tillegg til Avlsverdi spiller også  miljø og biologiske effekter en viktig rolle. Avlsverdien gir derimot svar på hva slags genetisk potensiale en kan forvente at dyret har. Det er derfor viktig å legge miljøet til rette for at dyra skal kunne vise sitt genetiske potensiale etter de forventingene avlsverdien og indeksene gir.

Du kan også lese mer om dette i Buskap 4, som kommer i post fra og med 14. mai 2021.

Les mer om Genotyping av NRF-hunndyr her

Rabatt på genotyping av NRF-hunndyr

Det koster kun 190 kr å genotype NRF-hunndyr i egen besetning når du bestiller fra og med 1. februar til og med 11. april (ordinær pris: 250 kr).