Avl for oksefruktbarhet

Lesetid: ca 2 min

Henriette Berg Olsen sitt doktorgradsarbeid viser at oksefruktbarhetsegenskaper er arvelige og at avl for bedre spermiekvalitet er mulig.

Bilde av sædstrå i nitrogenbeholder
Målet med Henriette Berg Olsen sitt doktorgrads­arbeid var å beregne arvegrader og genetiske sammenhenger mellom ulike hanndyr­fruktbarhetsegenskaper hos NRF. Foto: Aurora Hannisdal

Fruktbarhet har vært en viktig del av NRF sitt avlsmål siden 1970 tallet. For kufruktbarhet beregnes det avlsverdier som inngår med betydelig vektlegging i samla avlsverdi, mens for hanndyrfruktbarhet har det så langt kun vært mulig med fenotypeseleksjon etter test av oksene.

Før oksene er kvalifisert for å bli seminokser blir de testet for både ridelyst og spermiekvalitet, og må oppfylle minimumskrav for disse egenskapene. Målet med Henriette sitt doktorgrads­arbeid var å beregne arvegrader og genetiske sammenhenger mellom ulike hanndyr­fruktbarhetsegenskaper hos NRF. Med tilstrekkelig presise genomiske avlsverdier for disse egenskapene kan de brukes ved innkjøp av kalv, og en kan dermed i framtida i større grad kjøpe inn oksekalver som vil få god spermiekvalitet.

Data fra Øyer og Store Ree

Data både fra Geno sin teststasjon i Øyer og fra seminstasjonen på Store Ree ble analysert. Dette er første gang disse dataene er analysert genetisk. Datasettet fra teststasjonen inkluderte 14.972 observasjoner fra 3.927 NRF okser, testet mellom 1994 og 2016.  Egenskapene som ble analysert var volum, spermiekonsentrasjon (antall spermier per ml), motilitet (% spermier som beveger seg) i fersk prøve og etter lagring i henholdsvis 24 og 48 timer, og spermiedefekter. Fra seminstasjonen fantes data fra 137.919 ejakulater fra 3.145 NRF okser med registreringer av mengde, spermiekonsentrasjon, motilitet før og etter frysing, og antall produserte strå.

Arvelig variasjon

Resultatene viser at egenskapene knyttet til spermieproduksjon og -kvalitet er arvelige og at det er et potensiale for å utvikle genomiske avlsverdier for hanndyrfruktbarhet. Volum, tetthet og antall produserte strå hadde moderate arvegrad (0,14-0,22), mens spermiedefekter og egenskapene knyttet til motilitet hadde lavere arvegrad. 

Viktige egenskaper

Spermieproduksjon og -kvalitet er særdeles viktige egenskaper for seminokser. Hvis Geno inkluderer disse egenskapene i rutinemessig avlsverdiberegninger kan de forbedres genetisk. Genomiske avlsverdier for spermiekvalitet kan brukes ved innkjøp av oksekalver og vil gjøre det mulig å følge med på avlsmessig utvikling.

Doktorgradsprosjekt og disputas

Dette doktorgradsarbeid er en del av prosjektet «Reproductive sustainability in Norwegian Red» (Prosjektnr: 255097/E50), et prosjekt som er et samarbeid mellom NMBU og Geno, og med finansiering fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

Henriette Berg Olsen forsvarer sin PhD avhandling «Genetic analyses of semen characteristics in Norwegian Red», ved Fakultet for biovitenskap, NMBU, fredag 17. september, 2021.

Man kan følge disputasen via Zoom fra kl. 12.15. 

Les mer om dette på NMBU sin nettside her

Følg disputasen via Zoom

Henriette Berg Olsen350.jpg

Henriette Berg Olsen. Foto: Privat

Henriette Berg Olsen forsvarer sin PhD avhandling «Genetic analyses of semen characteristics in Norwegian Red», ved Fakultet for biovitenskap, NMBU, fredag 17. september, 2021.

Man kan følge disputasen via Zoom fra kl. 12.15. 

Les mer om dette på NMBU sin nettside her