Vestlandsk Raudkolle

Oksene 6496 Råmen, 45018 Julius og 45037 Bærtil distribueres på sædruta og kan bestilles hos din inseminør.

 • Kollet
  Far: 45034 Mio
  Morfar: 45029 Tore
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06478 Valsø
  Morfar: 45626 Glimt
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45645
  Morfar: 45002 Fjellgut
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45031 Grødem
  Morfar: 45018 Julius
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45025 Hegg
  Morfar: 45013 Ueland
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45619 Gardsokse
  Morfar: 45005 Lyngnar
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45002 Fjellgut
  Morfar: 45013 Ueland
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45002 Fjellgut
  Morfar: 06484 Burmann
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45023 Åskvikk
  Morfar: 45020 Heggpan
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45001 Kvernes
  Morfar: 45006 Gunnpan
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45018 Julius
  Morfar: 06471 Randaberg
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45597
  Morfar: 45547 Buster
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45023 Åskvikk
  Morfar: 45006 Gunnpan
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06491 Lyngbas
  Morfar: 45002 Fjellgut
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45583 Audun
  Morfar: 06444 Heggar
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45011 Samslott
  Morfar: 45000 Lureprinsen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 01420 Kvikk
  Morfar: 45003 Oliver
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06471 Randaberg
  Morfar: 45003 Oliver
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45013 Ueland
  Morfar: 06453 Mildbas
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06444 Heggar
  Morfar: 06499 Skadberg
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45002 Fjellgut
  Morfar: 06482 Torbas
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45005 Lyngnar
  Morfar: 45004 Mons
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45005 Lyngnar
  Morfar: 45002 Fjellgut
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06452 Fripan
  Morfar: 06477 Fotland (Kvia)
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45548 Knallfin
  Morfar: 6477 Fotland
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 6499 Skadberg
  Morfar: 6484 Burmann
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06453 Mildbas
  Morfar: 06494 Lurekongen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06498 Tyr
  Morfar: 06474 Riste
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06494 Lurekongen
  Morfar: 06476 Askvik
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06414 Rødpan
  Morfar: 06476 Askvik
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06496 Råmen
  Morfar: 06476 Askvik
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06494 Lurekongen
  Morfar: 06474 Riste
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06494 Lurekongen
  Morfar: 45520 Koranen 181
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06474 Riste
  Morfar: 06486 Askeland 204
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06493 Kalle
  Morfar: Litjspretten
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06466 Tjugum 2
  Morfar: 06483 Lomen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06478 Valsø
  Morfar: 06474 Riste
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06490 Solar
  Morfar: 45516 Torebjørn
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06466 Tjugum 2
  Morfar: 06480 Basse
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 6483 Lomen
  Morfar: 6466 Tjugum 2
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06476 Askvik
  Morfar: 06482 Torbas
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06479 Burik
  Morfar: Bullis
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06479 Burik
  Morfar: 06477 Fotland (Kvia)
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06484 Burmann
  Morfar: 06480 Basse
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06480 Basse
  Morfar: 01433 Torland
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45520 Koranen 181
  Morfar: 45511 Valdressen
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06482 Torbas
  Morfar: 06478 Valsø
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45513 Sisten
  Morfar: 45501 Buster
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06476 Askvik
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 45501 Buster
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 01433 Torland
  Morfar: 06453 Mildbas
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: Riste
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06456 Hauge
  Morfar: 01433 Torland
 • Kollet
  Far: 06456 Hauge
  Morfar: 06456 Hauge
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 01433 Torland
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far: 06456 Hauge
  Morfar: 01433 Torland
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 06423 Byrg
  Morfar: 06443 Vengar
  Vanlig sæd
 • Hornet
  Far: 06206 Milden
  Morfar: 06160 Runabas
 • Hornet
  Far: 05534 Gullpan
  Morfar:
  Vanlig sæd
 • Kollet
  Far:
  Morfar:
  Vanlig sæd