Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

11877 Sorte

18
11877 Sorte

Produkter

Kommentar:

Bærer av AH1-mutasjonen.

Sterke egenskaper

Melk

Bein og klauver

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
132
Kjøtt
98
Hastighet
95
Lekkasje
104
Lynne
108
Fruktbarhet døtre
90
Kalvingsvansker far til kalv
98
Kalvingsvansker far til ku
108
Dødfødsler far til kalv
104
Dødfødsler far til ku
102
Drektighetslengde far til kalv
94
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
100
Lang
Kort
Jurhelse
103
Andre sykdommer
94
Bein
108
Klauvhelse
90
Jur
101
Kroppsdybde
107
Grunn
Dyp
Krysshøyde
101
Lav
Høy
Kryssretning
87
Vipp
Hellende