Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.05.2021

11877 Sorte

17
11877 Sorte

Produkter

Kommentar:

Bærer av AH1-mutasjonen.

Sterke egenskaper

Melk

Bein og klauver

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
133
Kjøtt
98
Hastighet
97
Lekkasje
103
Lynne
108
Fruktbarhet døtre
89
Kalvingsvansker far til kalv
97
Kalvingsvansker far til ku
108
Dødfødsler far til kalv
104
Dødfødsler far til ku
102
Drektighetslengde far til kalv
92
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
100
Lang
Kort
Jurhelse
105
Andre sykdommer
98
Bein
107
Klauvhelse
91
Jur
100
Kroppsdybde
108
Grunn
Dyp
Krysshøyde
100
Lav
Høy
Kryssretning
85
Vipp
Hellende