12065 Selbu

Norsk Rødt Fe / NRF Okse

28
12065 Selbu

Produkter

Sterke egenskaper

Lekkasje

Lynne

Kalving

Klauvhelse

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
116
Kjøtt
95
Hastighet
97
Lekkasje
106
Lynne
108
Fruktbarhet døtre
100
Jurhelse
111
Andre sykdommer
116
Kalvingsvansker far til kalv
108
Kalvingsvansker far til ku
113
Dødfødsler far til kalv
131
Dødfødsler far til ku
118
Bein
126
Klauvhelse
111
Jur
117
Kroppsdybde
105
Grunn
Dyp
Krysshøyde
116
Lav
Høy
Kryssretning
106
Vipp
Hellende
Drektighetslengde far til kalv
122
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
108
Lang
Kort
Kalvestørrelse far til kalv
105
Stor
Liten
Kalvestørrelse far til ku
108
Stor
Liten