Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.12.2020

11849 Nordmedlia

18
11849 Nordmedlia

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

Hastighet

Lekkasje

Bein og klauver

60
70
80
90
100
110
120
130
140