Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.05.2021

11889 Kroken

8
11889 Kroken

Produkter

Kommentar:

Bærer av AH1-mutasjonen. Bærer av fruktbarhetsdelesjonen BTA12.

Sterke egenskaper

Lynne

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140