Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.05.2021

11568 Korvald

1
11568 Korvald

Produkter

Sterke egenskaper

Fruktbarhet

Lekkasje

Bein og klauver

Kjøtt

Klauvhelse

60
70
80
90
100
110
120
130
140