Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

12026 Amlie

22
12026 Amlie

Produkter

Sterke egenskaper

Fruktbarhet

Jur

Klauvhelse

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
107
Kjøtt
78
Hastighet
95
Lekkasje
103
Lynne
96
Fruktbarhet døtre
110
Kalvingsvansker far til kalv
103
Kalvingsvansker far til ku
92
Dødfødsler far til kalv
105
Dødfødsler far til ku
86
Drektighetslengde far til kalv
122
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
97
Lang
Kort
Jurhelse
111
Andre sykdommer
115
Bein
96
Klauvhelse
121
Jur
123
Kroppsdybde
88
Grunn
Dyp
Krysshøyde
99
Lav
Høy
Kryssretning
96
Vipp
Hellende