73068 Ferdinand av Haverstad

73068 Ferdinand av Haverstad

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
120
Lav
Høy
Vekt 365 dager
126
Lav
Høy
Vekt 200 dager
135
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
80
Lav
Høy
Slaktevekt
119
Lav
Høy
Slakteklasse
107
Lav
Høy
Fettgruppe
109
Høy
Lav