72094 Fido av Steinvik

72094 Fido av Steinvik

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
99
Lav
Høy
Vekt 200 dager
99
Lav
Høy
Slaktevekt
90
Lav
Høy
Slakteklasse
87
Lav
Høy
Fettgruppe
93
Høy
Lav