Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.05.2021

71053 Ford av Skaare

71053 Ford av Skaare

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
106
Lav
Høy
Vekt 365 dager
89
Lav
Høy
Vekt 200 dager
99
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
101
Lav
Høy
Slaktevekt
94
Lav
Høy
Slakteklasse
80
Lav
Høy
Fettgruppe
105
Høy
Lav