Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.06.2021

71032 Casanova 1 av Deset

71032 Casanova 1 av Deset

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
99
Lav
Høy
Vekt 200 dager
104
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
97
Lav
Høy
Slaktevekt
85
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav