71028 Bellman 1 av Deset

Kjøtt Ungokse / Hereford

Last ned PDF
71028 Bellman 1 av Deset

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
103
Lav
Høy
Vekt 365 dager
92
Lav
Høy
Vekt 200 dager
108
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
93
Lav
Høy
Slaktevekt
87
Lav
Høy
Slakteklasse
89
Lav
Høy
Fettgruppe
111
Høy
Lav