70165 Kazack av Stang

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
104
Lav
Høy
Vekt 365 dager
124
Lav
Høy
Vekt 200 dager
117
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
99
Lav
Høy
Slaktevekt
131
Lav
Høy
Slakteklasse
115
Lav
Høy
Fettgruppe
93
Høy
Lav