70103 Gordon av Stang

70103 Gordon av Stang

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
109
Lav
Høy
Vekt 365 dager
113
Lav
Høy
Vekt 200 dager
113
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
100
Lav
Høy
Slaktevekt
118
Lav
Høy
Slakteklasse
121
Lav
Høy
Fettgruppe
100
Høy
Lav