70068 Diplom av Hamremoen

70068 Diplom av Hamremoen

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
111
Lav
Høy
Vekt 365 dager
110
Lav
Høy
Vekt 200 dager
107
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
101
Lav
Høy
Slaktevekt
118
Lav
Høy
Slakteklasse
120
Lav
Høy
Fettgruppe
130
Høy
Lav