70069 Damir av Stang

70069 Damir av Stang

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
109
Lav
Høy
Vekt 365 dager
97
Lav
Høy
Vekt 200 dager
107
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
83
Lav
Høy
Slaktevekt
107
Lav
Høy
Slakteklasse
145
Lav
Høy
Fettgruppe
132
Høy
Lav