70050 Blendon av Dillerud

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
99
Lav
Høy
Vekt 365 dager
84
Lav
Høy
Vekt 200 dager
82
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
108
Lav
Høy
Slaktevekt
97
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
105
Høy
Lav