Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 30.03.2023

74099 Putin av Nordstu

Kjøttfe / Aberdeen Angus - Ungokse

Last ned PDF
74099 Putin av Nordstu

Produkter

Kommentar:

Jevnt bra testresultater, med godt grovfôropptak. Forventes å gi kalver litt tyngre enn snittet og god tilvekst. Potensiale for gode moregenskaper.
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
104
Lav
Høy
Vekt 365 dager
107
Lav
Høy
Vekt 200 dager
113
Lav
Høy
Slaktevekt
103
Lav
Høy