74026 Detektiv av Dagrød

74026 Detektiv av Dagrød

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
108
Lav
Høy
Vekt 365 dager
116
Lav
Høy
Vekt 200 dager
113
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
116
Lav
Høy
Slaktevekt
106
Lav
Høy
Slakteklasse
88
Lav
Høy
Fettgruppe
92
Høy
Lav