74018 Baribal av Dagrød

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
107
Lav
Høy
Vekt 365 dager
99
Lav
Høy
Vekt 200 dager
108
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
64
Lav
Høy
Slaktevekt
114
Lav
Høy
Slakteklasse
96
Lav
Høy
Fettgruppe
123
Høy
Lav