74014 Apollo av Nordstu

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
115
Lav
Høy
Vekt 365 dager
103
Lav
Høy
Vekt 200 dager
114
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
110
Lav
Høy
Slaktevekt
100
Lav
Høy
Slakteklasse
112
Lav
Høy
Fettgruppe
121
Høy
Lav