76021 DADIS

76021 DADIS

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
113
Lav
Høy
Vekt 365 dager
103
Lav
Høy
Vekt 200 dager
107
Lav
Høy
Slaktevekt
102
Lav
Høy
Slakteklasse
97
Lav
Høy
Fettgruppe
105
Høy
Lav