76059 Camilo

76059 Camilo

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
107
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
111
Lav
Høy
Slaktevekt
104
Lav
Høy
Slakteklasse
98
Lav
Høy
Fettgruppe
97
Høy
Lav