76016 CADUS

76016 CADUS

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
93
Lav
Høy
Vekt 365 dager
94
Lav
Høy
Vekt 200 dager
88
Lav
Høy
Slaktevekt
94
Lav
Høy
Slakteklasse
93
Lav
Høy
Fettgruppe
100
Høy
Lav