76049 ANTANUS

76049 ANTANUS

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
107
Lav
Høy
Vekt 365 dager
116
Lav
Høy
Vekt 200 dager
120
Lav
Høy
Slaktevekt
111
Lav
Høy
Slakteklasse
102
Lav
Høy
Fettgruppe
103
Høy
Lav