73126 VB Unne

73126 VB Unne

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
94
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
110
Lav
Høy
Slaktevekt
103
Lav
Høy
Slakteklasse
103
Lav
Høy
Fettgruppe
111
Høy
Lav