73007 SØGÅRD RONNI

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
117
Lav
Høy
Vekt 365 dager
97
Lav
Høy
Vekt 200 dager
107
Lav
Høy
Slaktevekt
99
Lav
Høy
Slakteklasse
76
Lav
Høy
Fettgruppe
103
Høy
Lav