73066 PROSTOCK HICORY 7053T

73066 PROSTOCK HICORY 7053T

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
99
Lav
Høy
Vekt 365 dager
79
Lav
Høy
Vekt 200 dager
92
Lav
Høy
Slaktevekt
78
Lav
Høy
Slakteklasse
104
Lav
Høy
Fettgruppe
103
Høy
Lav