73053 LYKKE BASSE P

73053 LYKKE BASSE P

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
121
Lav
Høy
Vekt 365 dager
113
Lav
Høy
Vekt 200 dager
116
Lav
Høy
Slaktevekt
111
Lav
Høy
Slakteklasse
121
Lav
Høy
Fettgruppe
121
Høy
Lav