09927 LASSE AV VOLLUM

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
107
Lav
Høy
Vekt 365 dager
109
Lav
Høy
Vekt 200 dager
108
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
97
Lav
Høy
Slaktevekt
112
Lav
Høy
Slakteklasse
106
Lav
Høy
Fettgruppe
109
Høy
Lav