73088 Lancelot av Bäckaby

73088 Lancelot av Bäckaby

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
93
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
105
Lav
Høy
Slaktevekt
110
Lav
Høy
Slakteklasse
90
Lav
Høy
Fettgruppe
99
Høy
Lav