73043 HUGIN AV ESERED

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
110
Lav
Høy
Vekt 200 dager
106
Lav
Høy
Slaktevekt
104
Lav
Høy
Slakteklasse
95
Lav
Høy
Fettgruppe
96
Høy
Lav