1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

09958 DALIX AV KLASAMÅLA

Kjøtt Import / Simmental

Last ned PDF
09958 DALIX AV KLASAMÅLA

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
98
Lav
Høy
Vekt 365 dager
113
Lav
Høy
Vekt 200 dager
102
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
83
Lav
Høy
Fettgruppe
108
Høy
Lav