72108 VB Dacke

72108 VB Dacke

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
98
Lav
Høy
Vekt 200 dager
98
Lav
Høy
Slaktevekt
90
Lav
Høy
Slakteklasse
94
Lav
Høy
Fettgruppe
96
Høy
Lav