72123 Utmajeur

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
115
Lav
Høy
Vekt 365 dager
97
Lav
Høy
Vekt 200 dager
109
Lav
Høy
Slaktevekt
105
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav