72516 USTED

72516 USTED

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
87
Lav
Høy
Vekt 365 dager
91
Lav
Høy
Vekt 200 dager
111
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
76
Lav
Høy
Slaktevekt
80
Lav
Høy
Slakteklasse
118
Lav
Høy
Fettgruppe
116
Høy
Lav